GBT stelt vragen en agendeert debat over Het Punt

Er zal wat moeten gebeuren bij Het Punt, zo stelde de gemeenteraad in ruime meerderheid begin februari jongstleden door een voorstel hierover aan te nemen. Aanleiding was de opgestelde begroting voor dit jaar, die een tekort voorspelde van ongeveer € 80.000. 

Coalitieakkoord GBT en CU nu ook in laaggeletterde versie

De coalitiepartijen GemeenteBelangen Twenterand (GBT) en de ChristenUnie (CU) hebben een vereenvoudigde versie van het coalitieakkoord gemaakt voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Deze is goedgekeurd door het Taalpunt Twenterand, die ook een handje heeft geholpen. Donderdag 12 juli werd het eerste exemplaar uitgereikt.