Geen bezuiniging sportclubs en plafond voor externe inhuur

Tevredenheid bij GemeenteBelangen Twenterand over de begrotingsbehandeling en met name de aangenomen wijzigingsvoorstellen. Maar de financiële zorgen blijven onverminderd groot. “Ondanks dat er toevalstreffers waren van bijvoorbeeld Cogas (2,2 miljoen euro). Maar dat heeft met visie en beleid niets te maken”, zegt fractieleider Mark Paters.

Na ons de zondvloed

‘Na ons de zondvloed’ is de titel van de beschouwingen van GBT op de (meerjaren) Begroting 2018-2021 van het college van burgemeester en wethouders. “Een logische titel, want dit college en de 3 C’s laten onze gemeente financieel veel slechter achter dan toen ze begon, zonder oplossingen te komen voor de toekomst”, aldus fractievoorzitter Mark Paters.