Brief aan Mijande Wonen over D'Oale Bouw

Via bewoners van D’Oale Bouw in Westerhaar en het bestuur van Mijande Wonen (in de media) vernamen wij dat Mijande Wonen ondanks gedane beloftes aan bewoners, grotendeels over gaat tot sloop van de woningen in deze wijk en vervolgens nieuw gaat bouwen met type woningen anders dan afgesproken. Dit geldt voor 136 woningen. Slechts een dertiental woningen wordt nog maar gerenoveerd. GemeenteBelangen Twenterand heeft grote zorgen over dit zogenoemde Project D’Oale Bouw en richt zich in een schrijven tot de woningbouwcorporatie.

Zorgvuldige afweging koopzondag per kern

Nu de eenmalige proef koopzondag op 23 december aanstaande een feit is, heeft GemeenteBelangen Twenterand mede het initiatief genomen om de evaluatie van deze proef en een eventueel vervolg van de koopzondag(en) in Twenterand zorgvuldig te laten afwegen. Met als doel: maatwerk per kern.