“Volop aandacht voor zorg(en) kwetsbare inwoners én huishoudboekje”

Als GBT de behandeling van de Begroting 2019 samenvat dan springt de grote aandacht voor de zorg(en) van kwetsbare inwoners er uit. “De hulp en ondersteuning voor jong en oud blijft in stand en willen we waar kan verbeteren. Wachtlijsten? Daar willen we niet eens over praten”, aldus fractievoorzitter Marcus Elzinga.

GBT pleit voor een Harmoniemodel in traject ‘geen alcohol onder 18’

“Preventie en handhaving, maar wel in harmonie met elkaar”. Dat waren samengevat de uitgangspunten die raadslid Frank Stolte namens GemeenteBelangen Twenterand naar voren bracht tijdens het debat over de inzet van mystery guests.