College legt komst megastal geen strobreed in de weg

“Het heeft even geduurd, maar het college bestaande uit wethouders van CDA, ChristenUnie en SGP, laat dan toch haar ware gezicht zien. Een megastal in Vroomshoop, nabij Geerdijk én een omschakeling naar een nieuwe intensieve veehouderij in Vriezenveen wordt geen strobreed in de weg gelegd”, aldus Marcus Elzinga namens GemeenteBelangen Twenterand.

De intensieve veehouderij-sector staat er slecht op bij inwoners na alle schandalen over mishandeling dieren en het eierschandaal. We zijn nu zelfs zover dat het de werkgelegenheid in het totale bedrijfsleven raakt en we een natuurgebied moeten herstellen

— Marcus Elzinga

Het lijkt wel of hier nog in de tijd geleefd wordt van het karrespoor. Overal in Nederland, gemeenten en provincies, trekken de touwtjes hard aan via handhaving en aanpassing bestemmingsplannen met betrekking tot de (nieuwe) intensieve veehouderij en megastallen vanwege de grote problemen en misstanden die deze sector met zich mee brengt. 

Dit nog los van de ernstig aangetaste Natura 2000-gebieden als gevolg van forse overschrijding stikstofdepositie, waaronder Engbertsdijksvenen, en de milieubeperkingen waardoor in de industrie bedrijven niet de gewenste uitbreiding kunnen realiseren. Hierdoor kunnen ze minder arbeidsplaatsen aanbieden.

“We zijn nu zelfs zover dat het de werkgelegenheid in het reguliere bedrijfsleven raakt, zoals onlangs bij Van Merksteijn (zie afbeeldingen hieronder), en we een natuurgebied moeten herstellen. Het lijkt er op dat het college van Twenterand nog steeds een blinddoek voor de ogen heeft en net doet alsof er niets aan de hand is. Ondanks dat we meerdere waarschuwende signalen hebben afgegeven de afgelopen jaren.”

Van Merksteijn 1
Van Merksteijn 2

GBT heeft daarom vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders, omdat deze geen belemmeringen ziet in de nieuwvestiging c.q. omschakeling van een melkveehouderij naar een varkensbedrijf, zijnde intensieve veehouderij (IV), op de locatie Oostermaatweg 9 in Vriezenveen. Het college ziet eveneens geen belemmeringen voor een megastal[1] met 3.003 fokzeugen en 432 opfokzeugen die deels op Twenterand grondgebied gevestigd wordt op het perceel Beerzerhooiweg 1.

In het nieuwe ontwerp Bestemmingsplan Buitengebied, dat volgend jaar wordt vastgesteld, is nieuwe IV en omschakeling naar IV niet mogelijk en zijn mogelijkheden op percelen zodanig verwerkt zoals de gemeenteraad heeft gewenst in de periode van fel verzet tegen nieuwe IV-bedrijven en megastallen.

“Dus weet het college heel goed wat de uitdrukkelijke opdracht is van de gemeenteraad. Waarom wilt u, zo vraagt GBT aan het college, vooruitlopend op het nieuwe BP Buitengebied, net voor het scheiden van de markt medewerking aan mts Dekker verlenen om zo omschakeling naar IV toch mogelijk te maken evenals een megastal op grens van Beerzerveld en Vroomshoop, nabij Geerdijk.”

GBT heeft dit onderwerp aangemeld voor een raadsdebat, die gepland staat op 13 of 14 september a.s.

[1] Van een megastal is sprake bij minimaal 1.200 fokzeugen, 7.500 vleesvarkens, 120.000 leghennen, 220.000 vleeskuikens, 250 melkkoeien of 2.500 vleeskalveren. Bron: Alterra i.o.v. het ministerie van Economische Zaken.