Onderzoek naar mogelijkheden Natuurbegraafplaatsen

Op voorstel van GBT, ondersteund door een meerderheid van de gemeenteraad, gaat het college in beeld te brengen of begraven op natuurbegraafplaatsen in de gemeente Twenterand mogelijk is. 

Hierbij komen aspecten aan de orde als; zijn er geschikte locaties, hoeveel graven zijn mogelijk en wat zijn de kosten voor gemeente en nabestaande(n).

Natuurbegraven is een nieuw fenomeen in Nederland en er komen steeds meer Natuurbegraafplaatsen bij, dit als gevolg van ‘vraag naar’ uit de bevolking [Rapport Alterra Wageningen UR ©2013]

Een natuurbegraafplaats is een begraafplaats waar de graven in de natuur liggen. Op een reguliere begraafplaats liggen graven in rechte rijen langs verharde paden. Op een natuurbegraafplaats liggen graven in schijnbare willekeur op mooie plaatsen verspreid over het (natuur of bos) gebied. Tussen de graven is meer ruimte, er zijn geen hekken of afrasteringen en ook geen speciaal vervaardigde grafstenen.

Kosten voor nabestaanden vaak lager

De prijzen voor een graf op een Natuurbegraafplaats zijn in verhouding een stuk lager dan bij een traditionele begraafplaats, zo blijkt uit landelijk onderzoek. Dit komt onder andere doordat er geen kosten zijn voor het onderhoud van een graf of de verlenging van grafrechten. Nabestaande(n) krijgen niet te maken met hoge kosten voor een grafmonument.

In het najaar van 2017 moet blijken of Natuurbegraafplaatsen in de gemeente Twenterand mogelijk is, want dan wordt duidelijk of er geschikte locaties zijn of niet en zo ja, tegen een betaalbare prijs. Wordt dus vervolgd.