GBT over Rapport huishoudelijke ondersteuning: "Er is veel krediet verspeeld bij hulpbehoevenden en mantelzorgers"

Er is veel ergernis onder hulpbehoevenden en hun mantelzorgers (vaak familie) over de wijze waarop de gemeente met hen is omgegaan met betrekking tot de zogenoemde (her)indicaties voor huishoudelijke ondersteuning. Er kwamen in twee weken tijd honderden negatieve ervaringen binnen via het door GBT ingestelde ‘Lokaal digitaal meldpunt’.

GemeenteBelangen Twenterand zette dit meldpunt ruim twee maanden geleden in werking, nadat het in maart vorig jaar vergeefs had geprobeerd in de gemeenteraad de handen hiervoor op elkaar te krijgen. Met als doel  dit gezamenlijk op te pakken. De coalitiepartijen CDA, ChristenUnie, SGP en oppositiepartijen PvdA en D66 zagen er niets in. Ze vertrouwden blind op de woorden van wethouder Jan Binnenmars namens het college, die zei dat het allemaal wel mee zou vallen. Er waren voor hulpbehoevenden “…voldoende momenten waren om klachten en ideeën kwijt te raken.” En anders moesten ze maar de gang naar de bezwarencommissie maken. Nou die gang is gemaakt. Maar liefst 206 bezwaren werden ingediend.

Hho Gemeente
​Er is veel ergernis onder hulpbehoevenden en mantelzorgers over de wijze waarop de gemeente met hen is omgegaan met betrekking tot de huishoudelijke ondersteuning.

En nu wordt ‘damage-control’ ingezet vanuit het gemeentehuis om zoveel mogelijk schade en gezichtsverlies te beperken. Zo werden externen aangesteld, extra kosten € 50.000, die een tweede huisbezoek aflegden richting de bezwaarmakers. Veel veranderde er niet bleek uit een rondgang (peildatum 15 januari jl.). Er werd vooral geadviseerd het bezwaar in te trekken, want er zou toch niets aan hun situatie veranderen. Van de 80 bezochte bezwaarmakers heeft 66% het bezwaar ingetrokken. Of dit door iedereen schriftelijk is gebeurd is de vraag, want als dit niet zo is blijft het bezwaar in stand.

Het mag gewoon niet kunnen dat er zoveel mis is gegaan. Natuurlijk, geld speelt een rol. Maar dit gaat de verkeerde kant op. Ergens moet de rode vlag worden gehesen. We hebben het hier over onze inwoners die zich in een kwetsbare positie begeven. Daar hebben ze echt niet zelf voor gekozen en de mantelzorgers ook niet, want dat overkomt je. Ze voelen zich in steek gelaten en dat is ernstig.

— Fractievoorzitter Mark Paters

GBT heeft een 7 pagina’s tellend rapport uitgebracht, waarin cijfers en feiten worden vermeld en worden praktijkervaringen van hulpbehoevenden, mantelzorgers en medewerkers van thuiszorgorganisaties in beeld gebracht. Afsluitend geeft GBT suggesties ter verbetering weer, want dat er wat moet veranderen mag duidelijk zijn. Fractieleider Mark Paters hierover: “We hadden een vermoeden dat het hier en daar vreemd verliep, maar dit overtreft alles. Het mag gewoon niet kunnen dat er zoveel mis is gegaan. Natuurlijk, geld speelt een rol. Maar dit gaat de verkeerde kant op. Ergens moet de rode vlag worden gehesen. We hebben het hier over onze inwoners die zich in een kwetsbare positie begeven. Daar hebben ze echt niet zelf voor gekozen en de mantelzorgers ook niet, want dat overkomt je. Ze voelen zich in steek gelaten en dat is ernstig.” 

Paters dankt iedereen die medewerking heeft verleend aan het meldpunt en iedereen die heeft gereageerd. Dankzij hen is er een goed inzicht hoe één en ander is gegaan. Hij hoopt dat het rapport de aanzet is tot beter beleid en vooral betere uitvoering en communicatie. “Want hoe graag we ook willen, mensen persoonlijk helpen is onbegonnen werk.”