GBT pleit voor een Harmoniemodel in traject ‘geen alcohol onder 18’

“Preventie en handhaving, maar wel in harmonie met elkaar”. Dat waren samengevat de uitgangspunten die raadslid Frank Stolte namens GemeenteBelangen Twenterand naar voren bracht tijdens het debat over de inzet van mystery guests.

“Preventie kan gestalte krijgen door de invoering van een Harmoniemodel. Een model waarin ouders, jongeren, trainers, leiders, wijkagenten, festivalorganisatoren, scholen, jongerenwerkers, de jongerenraad, Trimbos Instituut en Tactus gezamenlijk een beleid ontwikkelen dat voldoet aan de Drank en Horeca wet waarin is bepaald dat jongeren onder 18 jaar geen alcohol mogen kopen”, aldus Stolte. In dit zogenoemde Harmoniemodel worden de afspraken ontwikkeld en vastgelegd.

​Preventie en handhaving, maar wel in harmonie met elkaar.

— Frank Stolte

“Een belangrijke rol is hierbij weggelegd voor ouders in het kader van afspraken met hun kinderen. Handhaving kan worden vastgelegd in een convenant met de horeca, clubbestuurders en de gemeente Twenterand, waarin vroegsignalering en verantwoord alcoholschenken worden opgenomen. GBT pleit hierbij eerst voor een waarschuwing (gele kaart) voor die organisaties die met vrijwilligers werken.” 

Frank Stolte Website
Volksvertegenwoordiger / raadslid Frank Stolte

Burgemeester Annelies van der Kolk maakte tijdens het debat overigens bekend dat alle uitgedeelde boetes aan verenigingen en horeca worden ingetrokken. Dat kon op instemming rekenen van GBT, die in juni 2015 al tegen de inzet van minderjarige mystery guests - ook wel loktieners genoemd - stemde. 

Wethouder Mark Paters liet nog weten dat op maandag 3 december in Het Punt overleg gaat plaatsvinden met bestuurders van sportclubs over het traject “Alcohol onder de 18” ofwel NIX-18.