GBT stelt vragen en agendeert debat over Het Punt

Er zal wat moeten gebeuren bij Het Punt, zo stelde de gemeenteraad in ruime meerderheid begin februari jongstleden door een voorstel hierover aan te nemen. Aanleiding was de opgestelde begroting voor dit jaar, die een tekort voorspelde van ongeveer € 80.000. 

De uitwerking van het voorstel bestaande uit zes punten zou eind mei / begin juni (normaliter verschijnen Kadernota) aan de gemeenteraad voorgelegd worden. Tot op heden is slechts een raadsbrief in juli ontvangen, waarin aangekondigd wordt Jaap van Hoek voor te dragen namens de gemeente om de uitgedunde Raad van Toezicht te versterken. 

Vervolgens ontvingen we in augustus een brief van de Raad van Toezicht en de directie van Het Punt, elk bestaande uit één lid, dat ze geen verdere vruchtbare samenwerking zien met de gemeente Twenterand omdat sinds februari de verhoudingen stroef waren en er geen schot in de zaak kwam.

Naar aanleiding hiervan stelde GBT vragen, waarop aanvang september de antwoorden worden verwacht. GBT stelde tevens een raadsdebat voor en deze vindt plaats op dinsdag 18 september.