Inwoners betrokken bij Programma en actiepunten GBT

Het ‘Programma verkiezingen en actiepunten vanaf 2018’ is gereed. GBT is trots op het resultaat, vanwege de enorme betrokkenheid van de inwoners en de leesbaarheid die begrijpelijk is voor iedereen

Zo is de inhoud mede tot stand gekomen door inbreng van inwoners in de afgelopen vier jaar via onder meer gesprekken met inwoners, Facebook en mail. Maar er is meer om trots op te zijn: “Ons programma is tekstueel gecontroleerd en goedgekeurd door Taalpunt en de foto’s in ons programma zijn afkomstig van enkele tientallen  hobbyfotografen uit Twenterand. Dan wordt weer eens bevestigd: wat is er toch veel talent in onze gemeente”, aldus lijsttrekker Mark Paters

Team 12 Gbt
De eerste twaalf kandidaten van de uit 30 personen tellende kandidatenlijst, van links naar rechts: Bart-Jan Harmsen, Marcus Elzinga, Gerrald Albersen, Dini Beulakker, Frank Stolte, Mark Paters, Savannah Makkinga, Roel Koster, Rik Pape, Niek Sloot, Gerrit Laarman en Albert Engels

Na controle en aangebrachte kleine wijzigingen op advies van het Taalpunt is het programma tekstueel begrijpelijk en leesbaar voor iedereen, ook voor laaggeletterden. Vandaar de ‘Taalpunt’-stempel op de cover.

Zeer ingenomen is GBT met de 120 foto’s ingezonden foto’s over wat Twenterand mooi maakt. Dit naar aanleiding van een oproep. Hieruit zijn 29 foto’s geselecteerd. Bij elke foto is de naam van de fotograaf en de plek weergegeven. Voor de liefhebbers: het resultaat is hier te zien.

Aan het programma, waarbij “Wapenen tegen krimp” het uitgangspunt is, heeft GBT actiepunten gekoppeld. Een aantal actiepunten:
✅ afschaffen hondenbelasting én aanpak overlast door hondenpoep 
✅ voorkomen en aanpak (overlast) door drank- en drugsgebruik en sluiting panden waar drugs wordt gedeald
✅ meer activiteiten gericht op ontmoeting en zorg voor ouderen
✅ wonen naar behoefte, op passende locaties in de kernen voor jong en oud
✅ géén megastallen / varkensflats, wel mogelijkheden om te kunnen ontwikkelen voor lokale familiebedrijven
✅ géén betaald parkeren in Twenterand
✅ laatste rustplaats tegen betaalbaar tarief
✅ onderzoek of natuurgebied Engbertsdijksvenen de status Nationaal Park kan krijgen
✅ minder inhuur bureau’s / personeel van buiten, want veel duurder
✅ huishoudboekje gemeente op orde
✅ einde aan vriendjespolitiek

GBT is trots op het resultaat, vanwege de enorme betrokkenheid van de inwoners

— Mark Paters, lijsttrekker GBT

Bovendien wil GBT een einde aan het getrek van de Voedselbank en Manna Fashion. “Elk jaar is onzeker of ze in een huurpand terecht kunnen. Die voortdurende onzekerheid verdient deze organisatie en haar vrijwilligers niet. GBT wil dat de gemeente meewerkt aan een vast onderkomen,” aldus Paters. Daarnaast blijft GBT streven naar het in stand houden van voorzieningen, een veiligere N36 en aanpak lokale verkeersproblemen.