Brief aan Mijande Wonen over D'Oale Bouw

Via bewoners van D’Oale Bouw in Westerhaar en het bestuur van Mijande Wonen (in de media) vernamen wij dat Mijande Wonen ondanks gedane beloftes aan bewoners, grotendeels over gaat tot sloop van de woningen in deze wijk en vervolgens nieuw gaat bouwen met type woningen anders dan afgesproken. Dit geldt voor 136 woningen. Slechts een dertiental woningen wordt nog maar gerenoveerd. GemeenteBelangen Twenterand heeft grote zorgen over dit zogenoemde Project D’Oale Bouw en richt zich in een schrijven tot de woningbouwcorporatie.

Oale Bouw
Deze foto van D'Oale Bouw is afkomstig van de website Westerhaar Digitaal

De brief is hier te lezen.

GBT realiseert zich terdege dat Mijande Wonen een zelfstandige organisatie is met een eigen beslissingsbevoegdheid. In die zin hebben zowel wij als raadsfractie, maar ook de gemeente Twenterand, geen enkele zeggenschap over hun beleid en besluiten. Echter, we hebben als volksvertegenwoordigers wel de plicht te staan voor het welzijn van onze inwoners. En wij zijn van mening dat dit hier in ernstige mate wordt aangetast.