Partij

GemeenteBelangen Twenterand is de lokale partij van en voor de inwoners in álle kernen van de gemeente Twenterand. Ons motto voor de komende gemeenteraadsverkiezingen en daarna is niet voor niets: Elke kern telt!

Wij zijn een onafhankelijke partij en krijgen daarom geen standpunten van boven opgelegd, niet uit Brussel, niet uit Den Haag en niet uit Zwolle! Daarom kunnen we steeds doen wat het beste is voor u als inwoner van Twenterand!

We luisteren naar onze inwoners en dit komt ook tot uitdrukking in het speerpuntenprogramma van GemeenteBelangen Twenterand. Simpele taal, rechttoe rechtaan, want iedereen moet weten waar we voor staan en wat we willen! Leefbaarheid in alle kernen van Twenterand en het behoud van voorzieningen staat daarbij voorop!

Wij hebben donateurs en leden. Uit deze leden wordt iedere vier jaar een kandidatenlijst geselecteerd. Dit moet het lid wel zelf melden. Uit deze kandidatenlijst zijn er leden die kandidaat-gemeenteraadslid willen zijn. Deze leden staan doorgaans hoger op de lijst. Wilt u ook op de kandidatenlijst, maar bent u geen lid, dan gaan met u in gesprek en dan kunt u zelf bepalen of lid wilt worden van GBT.

De ledenvergadering bepaalt, na een voorstel van een onafhankelijke commissie, wat de volgorde van de kandidatenlijst wordt waarmee de verkiezingen in worden gegaan.