Sociale Samenleving

Sociale samenleving

GBT heeft bewezen ruimhartig te zijn voor inwoners die het moeilijk hebben en zich (even) niet zelfstandig meer redden. Dat kinderen opgroeien in armoede accepteren wij niet. De schulden problematiek moet bij de wortel worden aangepakt.

■ Maak gebruik van braakliggende (landbouw) percelen om als moestuin te dienen voor minima of de voedselbank.

■ Bestrijden armoede, met bijzondere aandacht voor kinderen.

■ Ter vermindering van de schuldenproblematiek moet deze in samenhang worden aangepakt. Afspraken maken met bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties over werkplekken voor WSW-ers (sociale werkvoorziening).

■ Bieden van een laatste rustplaats voor een betaalbaar tarief.

■ Inwoners bij zorgvragen zo goed mogelijk informeren en indien nodig zo dichtbij mogelijk begeleiden. De zorginformatiepunten in elke kern in stand houden.

Standpunten