Verenigingen En Vrijwilligers

Senioren en ouderen

“Tegenwoordig hebben ouderen de toekomst.”

“Wijsheid komt met de jaren”, zegt men wel eens. Wij willen dat de gemeente maatregelen neemt met als doel om meer te doen voor senioren en ouderen. En hierbij gebruik maakt van de kennis en ervaring van deze groeiende groep inwoners.

Standpunten

  1. Geschikte woningen op passende locaties / nieuwe manier van wonen

  2. Voorkomen en aanpak eenzaamheid

  3. Tegengaan armoede

  4. Zorginformatiepunten dichtbij. Er niet alleen terecht kunnen met vragen over wonen, welzijn, zorg, opvoeden en opgroeien. Maar ook uitbreiden met zaken waarvoor je nu nog naar het gemeentehuis moet

  5. Meer samenwerking zorg en welzijn

  6. Meer controle op geleverde zorg aan mensen

  7. Meer activiteiten gericht op ontmoeting en levenskracht, zodat men zich beter voelt

  8. Hulpvraag staat centraal

  9. Aandacht en hulp voor mantelzorgers

  10. Behoud culturele bouwwerken, zoals musea en kunst uit onze eigen geschiedenis