Gemeente Twenterand 1

Twenterand

Natuurlijk zijn er ook actiepunten die ons allemaal raken. Of je nu jong, volwassen of oud bent. Dat er zorg is voor het milieu en een veilige sociale omgeving. Waar het prettig wonen en werken is. Waar de vrije tijd ontspannen doorgebracht kan worden. En dat moet voor iedereen mogelijk zijn.

Daar is een goede financiële basis voor nodig. Daarom moet het huishoudboekje van de gemeente weer op orde komen. GBT wil tevens dat er meer geluisterd wordt naar onze inwoners.

Standpunten

 1. Stem van de inwoner

  De stem van onze inwoners telt niet alleen een keer per vier jaar. Deze willen wij steeds horen en meewegen bij beslissingen. Het nieuwe ‘volk regeert’. Ook wel nieuwe democratie genoemd. Dat kan bijvoorbeeld door:

  Lees meer…
 2. Huishoudboekje

  ● Puinruimen

  ● Minder inhuur van buiten, want veel duurder

  ● Subsidies gericht op resultaten na 3 jaar, zodat beter in beeld gebracht kan worden wat er met het geld is gebeurd.

  ● Specialist aanstellen die geld binnenhaalt

  ● Laatste rustplaats tegen betaalbaar tarief

  ● De eigen woning belasting (OZB) alleen extra

 3. Sociale omgeving -> veiligheid

  ● De privacy van de burgers garanderen, bescherming persoonsgegevens.

 4. Sociale omgeving -> verkeer

  ● Rotonde bij kruising Harwig in Den Ham

  ● Verkeersveiligheid Daarlerveenseweg in Vriezenveen

  ● Aanpak parkeerproblemen auto’s bij Oranjeschool in Vroomshoop

  ● Veiligheid / doorstroom Tonnendijkbrug in Vroomshoop

  ● Aanpassing parkeermogelijkheden Kervelplein in Westerhaar

  ● Afronding situatie Schuineweg in Westerhaar

  ● (Openbaar) Busvervoer in Geerdijk

  ● Verbetering verkeersveiligheid N36 en opwaardering naar groene A36

 5. Afval en klimaat

  ● Doorgaan met oud papier inzameling door verenigingen

  ● Afval Brengpunt uitvoeren door een bedrijf

  ● Geen windmolenparken, wel windmolens tot maximaal 25 meter

  ● Geen boringen naar gas uit gesteenten, want hierbij worden chemische middelen gebruikt

  ● Beperking gebruik bestrijdingsmiddelen

  ● Streven om verstandig om te gaan met energiebronnen en milieu

 6. Vluchtelingen

  Mensen die huis en haard hebben moeten achterlaten vanwege een onveilige (oorlog)situatie in land van herkomst. Of mensen die vanwege een christelijke manier van geloven worden vervolgd. Voor hen moeten we in onze gemeente voor tijdelijke opvang zorgen. Echter, zal dit wel naar verhouding van het inwoneraantal moeten gebeuren.

  Voor illegalen en diegenen die hier rotzooi komen schoppen is geen plaats in onze gemeente.