Afval en klimaat

● Doorgaan met oud papier inzameling door verenigingen

● Afval Brengpunt uitvoeren door een bedrijf

● Geen windmolenparken, wel windmolens tot maximaal 25 meter

● Geen boringen naar gas uit gesteenten, want hierbij worden chemische middelen gebruikt

● Beperking gebruik bestrijdingsmiddelen

● Streven om verstandig om te gaan met energiebronnen en milieu