Sociale omgeving -> veiligheid

● De privacy van de burgers garanderen, bescherming persoonsgegevens.