Randrock Sfeer In De Avond Wouter Loeve Vriezenveen

Volwassenen

“Volwassenen: de brug tussen jong en oud”

Aangenaam wonen en werken zijn belangrijke onderwerpen om bevolkingskrimp tegen te gaan. Dat betekent voorzieningen in stand houden, verbeteren en zo mogelijk zelfs uitbreiden. Een leuke hobby of wat je doet in je vrije tijd en leuk vindt hebben hiermee te maken. Als verbindende schakel tussen jong en oud vormen volwassenen een voorbeeld voor de jeugd. Als zij het naar hun zin hebben laten ze daarmee aan onze jongeren zien dat het mooi wonen en leven is in Twenterand.

Standpunten

 1. Wonen

  ● Voldoende aanbod starterswoningen

  ● Gezonde veehouderij betekent: géén varkensflats / geen megastallen, wel mogelijkheden om te kunnen ontwikkelen voor onze lokale
  familiebedrijven

  ● Afschaffen hondenbelasting en aanpak overlast door hondenpoep

  ● Tegengaan armoede / voorkomen van schulden

  ● Aanpak overlast door drugs: sluiting drugspanden en aanpak dealers

  ● Uitrol buurt-WhatsApp

  ● Twenterand drempelvrij

  ● Aantrekkelijke winkelcentra met winkels dichtbij elkaar

  ● Gratis wifi in openbare ruimten, zoals winkelcentra, sportlocaties en dorpspleinen

  ● Ondergrondse glascontainers; ook in Geerdijk, De Pollen en Bruinehaar

  ● Geen betaald parkeren in Twenterand 

  ● Ontwikkelen inzicht op leegstaande (winkel)panden

  ● Aandacht en hulp voor mantelzorgers

  ● Zorginformatiepunten dichtbij. Er niet alleen terecht kunnen met vragen over wonen, welzijn, zorg, opvoeden en opgroeien. Maar ook uitbreiden met zaken waarvoor je nu nog naar het gemeentehuis moet

 2. Werken

  ● Uitnodigend zijn en aantrekkelijk voor bedrijven om in onze gemeente te komen

  ● Ondersteunen eigen bedrijven

  ● Hergebruik leegstand

  ● Elektrische treinen op spoorlijn Almelo-Hardenberg

 3. Vrijetijdsbesteding

  ● Sport bereikbaar voor iedereen

  ● Sportverkiezing en cultuurprijzen

  ● Uitbreiding van en aansluiting op bestaande mountainbike routes

  ● Behoud skeelerbaan Vriezenveen

  ● Besef nog meer hoe waardevol vrijwilligers zijn

  ● Hulp bij het organiseren van evenementen

  ● Onderzoek naar mogelijkheid Engbertsdijksvenen Nationaal Park

  ● Behoud cultuur(historie) en musea