Wonen Werken En Bedrijvigheid

Wonen, werken en bedrijvigheid

Een goede gezondheid, het hebben van een baan en een prettige woonsituatie zijn belangrijke factoren voor het welzijn van onze inwoners. Voorzieningen spelen daarbij een grote rol.

■ In Twenterand geen betaald parkeren.

■ Uitgangspunt is dat wij de gemeentelijke lasten niet meer laten stijgen dan inflatie.

■ Voldoende en betaalbare (€ 100.000 tot € 150.000) koop- en huurwoningen voor starters en jongeren.

■ Inspelen op veranderingen binnen de detailhandel (bijvoorbeeld de opmars online verkoop via internet) en zoeken naar mogelijkheden en invulling vrijgekomen ruimte.

■ Verkeer ondergeschikt aan wonen in woonwijken.

■ Geen verdere versnippering bedrijven terreinen, ontwikkelen lange termijn visie bedrijven- en 
industrieterreinen.

■ Aantrekkelijke vestigingsgemeente voor bedrijven.

■ Direct benaderen bedrijven om zich te vestigen.

■ Twenterandse bedrijven blijven uitnodigen om offertes uit te brengen (voortzetting huidig aanbestedingsbeleid).

■ Geen detailhandel op industrieterreinen.

■ Inventarisatie behoeften bedrijfsleven.

■ Behoud en verbetering winkelcentrum Linderflier Vroomshoop.

■ Periodiek (koopstromen)onderzoek onder winkelend publiek om de detailhandel te stimuleren en  winkelvoorzieningen te verbeteren.

■ In stand houden bedrijven-contactdagen voor de industrie, dienstverlening en MKB / detailhandel. Dit ter
bevordering van een goed ondernemersklimaat en werkgelegenheid.

■ (Tijdelijk) Hergebruik leegstaande gebouwen als opstart voor startende ondernemers.

■ Basisonderwijs in de kernen behouden.

■ Huidig voorzieningenniveau zoveel mogelijk in stand houden en waar mogelijk verbeteren/uitbreiden.

■ Verbetering bereikbaarheid van winkelcentra Vriezenveen en Den Ham.

Standpunten