Veiligheid En Leefbaarheid

Veiligheid en leefbaarheid

Wie beter dan de buurtbewoners zelf weten wat er in hun buurt / wijk speelt? GBT wil dat er beter en meer geluisterd wordt naar onze inwoners en hen meer betrekken bij het creëren van meer veiligheid en leefbaarheid in de wijken / kernen.

■ Overheid ondersteunend! Bewoners bepalen samen met de professionals welke problemen in de buurt met prioriteit moeten worden opgepakt. Bewoners bepalen daarbij zelf waaraan bijvoorbeeld de politie en de gemeente een deel van hun uren moeten besteden.

■ Veiligheid stimuleren door mee te gaan met de tijd. Buurtbeheer 2.0 (social media en overlast / klachten digitaal kunnen melden).

■ In de wijk is de burger meester. Behoud politiebureau Twenterand, centraal gelegen in de gemeente (Vroomshoop).

■ Bewoners actief betrekken bij de veiligheidsaanpak in hun buurt waardoor uren van professionals effectiever kunnen worden ingezet.

■ Veiligheid is een samenwerking van bewoners, professionals, ondernemers en andere instellingen in de buurt. Lokale verankering!

Standpunten