Actueel

Wonen Werken En Bedrijvigheid

Zorgvuldige afweging koopzondag per kern

Nu de eenmalige proef koopzondag op 23 december aanstaande een feit is, heeft GemeenteBelangen Twenterand mede het initiatief genomen om de evaluatie van deze proef en een eventueel vervolg van de koopzondag(en) in Twenterand zorgvuldig te laten afwegen. Met als doel: maatwerk per kern.

Sociale Samenleving

“Volop aandacht voor zorg(en) kwetsbare inwoners én huishoudboekje”

Als GBT de behandeling van de Begroting 2019 samenvat dan springt de grote aandacht voor de zorg(en) van kwetsbare inwoners er uit. “De hulp en ondersteuning voor jong en oud blijft in stand en willen we waar kan verbeteren. Wachtlijsten? Daar willen we niet eens over praten”, aldus fractievoorzitter Marcus Elzinga.

Het Punt

GBT stelt vragen en agendeert debat over Het Punt

Er zal wat moeten gebeuren bij Het Punt, zo stelde de gemeenteraad in ruime meerderheid begin februari jongstleden door een voorstel hierover aan te nemen. Aanleiding was de opgestelde begroting voor dit jaar, die een tekort voorspelde van ongeveer € 80.000. 

Beerzerhooiweg 1

College en gemeenteraad machteloos in weigeren fokzeugenbedrijf

Een mega fokzeugenbedrijf van Handelshuis Schuttert, dat voor 0,3 hectare in Twenterand komt te liggen, kan niet (meer) geweigerd worden door de gemeente Twenterand. Zo werd dinsdagavond duidelijk. Omdat het een forse uitbreiding van een bestaand intensieve veehouderij is, en dus geen nieuwvestiging, heeft Twenterand te weinig maatregelen ter beschikking dit tegen te houden.

Taalpunt Stempel Zwart

Coalitieakkoord GBT en CU nu ook in laaggeletterde versie

De coalitiepartijen GemeenteBelangen Twenterand (GBT) en de ChristenUnie (CU) hebben een vereenvoudigde versie van het coalitieakkoord gemaakt voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Deze is goedgekeurd door het Taalpunt Twenterand, die ook een handje heeft geholpen. Donderdag 12 juli werd het eerste exemplaar uitgereikt.

Presentatie Coalitieakkoord Paters Smelt

GBT en CU bereiken akkoord ‘Kernachtig en veranderend Twenterand’

GemeenteBelangen Twenterand en ChristenUnie hebben een akkoord bereikt over hoe zij gezamenlijk in een coalitie met concrete acties resultaten willen behalen. Inwonersparticipatie, leefbaarheid, duurzaamheid, economie en sociaal worden belangrijke pijlers in een veranderende bestuursstijl.

Zwembaddiscussie

GBT en CU: overdekt zwembad blijft bij De Stamper, openluchtbaden worden toekomstbestendig

GemeenteBelangen Twenterand en ChristenUnie hebben een deelakkoord bereikt over het zwembaddossier. Het overdekte zwembad blijft bij De Stamper in Vriezenveen, Aquapark De Zandstuve in Vroomshoop en het reeds geprivatiseerde openluchtbad De Groene Jager in Den Ham worden met duurzame investeringen toekomstbestendig gemaakt, zodat deze baden tientallen jaren mee kunnen en de toekomst zeker is. 

Kiezers Bedankt

GemeenteBelangen Twenterand en ChristenUnie starten inhoudelijke gesprekken

In lijn met het advies van informateur Mark Boumans heeft afgelopen vrijdag 20 april een gesprek plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van de fracties van GBT en ChristenUnie. Doel van dit gesprek was om samen te ontdekken of er voldoende basis is om verder te gaan met inhoudelijke gesprekken.

Gemeente Twenterand 1

Monsterzege GemeenteBelangen Twenterand bij gemeenteraadsverkiezingen 2018

GemeenteBelangen Twenterand heeft de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 gewonnen, en hoe. Werden vier jaar geleden nog 4370 stemmen behaald, dit keer kruisten de kiezers 7046 het vakje van GBT rood. Met twee behaalde restzetels komt de enige lokale partij in Twenterand uit op 12 zetels van de te verdelen 23 in de gemeenteraad.

Cover Gbt Programma2018

Inwoners betrokken bij Programma en actiepunten GBT

Het ‘Programma verkiezingen en actiepunten vanaf 2018’ is gereed. GBT is trots op het resultaat, vanwege de enorme betrokkenheid van de inwoners en de leesbaarheid die begrijpelijk is voor iedereen